Vuosikokous

Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

PDF-tiedostoToimintasuunnitelma 2017.pdf (1008 kB)
Toimintasuunnitelma 2017
PDF-tiedostoKU58 tomintakertomus 2016.pdf (1.5 MB)
PDF-tiedostoKU58 tomintatilasto 2016.pdf (497 kB)
Toimintatilasto 2016
PDF-tiedostoKU58 toimintasuunnitelma 2016 vk-1.pdf (1.1 MB)
Toimintasuunnitelma 2016
PDF-tiedostoKU58 tomintakertomus 2015.pdf (1.1 MB)
Toimintakertomus 2015
PDF-tiedostoKU58 TS2015 (842 kB)
Toimintasuunnitelma 2015
PDF-tiedostoKU58 TK2014 (1.0 MB)
Toimintakertomus 2014
PDF-tiedostoKU58 TT2014 (567 kB)
Toimintatilasto 2014
PDF-tiedostoKU58 TS2014 (1.1 MB)
Toimintasuunnitelma 2014
PDF-tiedostoKU58 TK2013 (929 kB)
Toimintakertomus 2013
PDF-tiedostoKU58 TT2013 (515 kB)
Toimintyatilasto 2013
PDF-tiedostoKU58 TS2013 (954 kB)
Toimintasuunnitelma 2013
PDF-tiedostoKU58 TK2012 (1.2 MB)
Toimintakertomus 2012
PDF-tiedostoKU58 TT2012 (1.1 MB)
Toimintatilasto 2012
PDF-tiedostoKU58 TS2012 (747 kB)
Toimintasuunnnitelma 2012
PDF-tiedostoKU58 TK2011 (1.2 MB)
Toimintakertomus 2011
PDF-tiedostoKU58 TT2011 (1.0 MB)
Toimintatilasto 2011
PDF-tiedostoKU58 TS2011 (750 kB)
Toimintasuunnitelma 2011
PDF-tiedostoKU58 TK2010 (608 kB)
Toimintakertomus 2010
PDF-tiedostoKU58 TT2010 (299 kB)
Toimintatilasto 2010
PDF-tiedostoKU58 TS2010 (474 kB)
Toimintasuunnitelma 2010
PDF-tiedostoKU58 TK2009 (781 kB)
Toimintakertomus 2009
PDF-tiedostoKU58 TT2009 (341 kB)
Toimintatilasto 2009
PDF-tiedostoKU58 TS2009 (326 kB)
Toimintasuunnitelma 2009
PDF-tiedostoKU58 TK2008 (519 kB)
Toimintakertomus 2008
PDF-tiedostoKU58 TT2008 (276 kB)
Toimintatilasto 2008
PDF-tiedostoKU58 TS2008 (415 kB)
Toimintasuunnitelma 2008
PDF-tiedostoKU58 TK2007 (368 kB)
Toimintakertomus 2007
PDF-tiedostoKU58 TT2007 (214 kB)
Toimintatilasto 2007

KU-58:n syyskokous

Torstai 11.12.2017 klo 18
Allun mökillä

Urheilutie 15, 01370 Vantaa - Hiekkaharjun kentän reunalla

Käsiteltävät asiat

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokoukselle
     a. puheenjohtaja
     b. sihteeri
     c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
     d. ääntenlaskijat

3§ Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5§ Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi

6§ Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle neljä (4) jäsentä seuraavaksi toimintakaudeksi

7§ Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa.

8§ Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

9§ Vahvistetaan johtokunnan vuotta 2018 varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

10§ Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin toimintamuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt.

11§ Valitaan edustajat tai annetaan johtokunnalle valtuudet valita seuran edustajat yhdistysten kokouksiin

12§ Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten toimintasääntöjen 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat
Jäsen voi esittää johtokunnalle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta käsiteltäviä asioita.

13§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!