Lapset

Lasten ryhmät toimivat yhteisesti sovittujen
Nuoren Suomen arvomaailmaan pohjautuvien
sääntöjen mukaisesti.